Fundusze na sprzęt i umundurowanie dla OSP w Kłaninie.
Nowe umundurowanie i wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kłaninie (gm. Bobolice). W niezbędnych zakupach dla OSP pomogą środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. We wtorek, 8 listopada 2022 roku w siedzibie jednostki, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj podpisał umowę. Wartość dofinansowania to blisko 85 tys. zł.
 
Przyznana dotacja pozwoli na zakup specjalistycznego, certyfikowanego umundurowania. To środki ochrony indywidualnej, m.in.: strażackie hełmy, buty czy rękawice techniczne. Jednostka wzbogaci się też o sprzęt – pilarkę spalinową, przenośmy system oświetlenia, węże (W42 i W75) czy nożyco-rozpieracz.
 
– Nowy sprzęt i umundurowanie to inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Dotację przyznano w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, (działanie 3.4) Dotychczas w ramach tego działania zostało podpisanych 28 umów z OSP na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 27  mln zł.
 
Koszt całkowity projektu to 99 017,60 zł. Natomiast dofinansowanie wyniosło dokładnie 84 164,96 zł.
 
Jednostka OSP Kłanino należy od 2002 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.