Burmistrz Emilia Bury i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj podpisali umowę na wsparcie budowy kolejnej ścieżki rowerowej w Białogardzie - fot. Urząd Miejski w Białogardzie.
Przybywa tras rowerowych w Białogardzie. W mieście dzięki środkom Unii Europejskiej pojawia się coraz więcej infrastruktury przyjaznej cyklistom i środowisku naturalnemu. Do jesieni 2023 roku ukończony zostanie kolejny, tym razem prawie 2-kilometrowy odcinek. Umowę gwarantującą inwestycji eurofundusze podpiszą w piątek, 6 maja 2022 roku w Białogardzie, burmistrz Emilia Bury i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego unijne wsparcie Miasto Białogard wykorzysta do wybudowania dwukierunkowej drogi rowerowej. Będzie to odcinek o długości 1,7 km prowadzący od granic miasta, po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej, do przystanku autobusowego przy ul. Kisielice Duże. Nowa trasa, która powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” oznacza, że mieszkańcy otrzymają możliwość bezpiecznego i bezkolizyjnego dojazdu z południowo-zachodnich obrzeży miasta do jego centrum, w tym do centrum przesiadkowego.
 
– Jestem przekonany, że nowoczesna infrastruktura usprawni także transport do pracy, instytucji publicznych czy szkoły oraz przyniesie spore korzyści dla środowiska naturalnego. Będzie mniej spalin i zanieczyszczeń – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Koszt inwestycji władze miejskie w Białogardzie oszacowały na 1,5 mln zł. Urząd Marszałkowski że środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dołoży prawie 240 tys. zł. Ze ścieżki skorzystać będzie można najpóźniej we wrześniu 2023 roku. Obecnie trwają przygotowania  do ogłoszenia przetargu na roboty przy realizacji projektu.
 
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.  Jak dotąd w ramach tego działania w bieżącej perspektywie unijnej udało się wesprzeć 30 projektów na kwotę prawie 90 mln zł. To m.in. zakupy niskoemisyjnego taboru autobusowego dla Koszalina czy Kołobrzegu, centrum przesiadkowe w Mielnie, a także ścieżki rowerowe w Tychowie, Sianowie i Polanowie.