Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2023 r. zaktualizowany Regulamin wyboru projektów dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy wersja 1.1 z dnia 25 maja 2023 r.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.