Informujemy, że w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 kwietnia 2021 r. uchwały nr 485/21  zaktualizowana została  lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.