W towarzystwie rektora Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciecha Ślączki (pierwszy z lewej) postępom prac na budowie CEOP przyglądał się marszałek województwa Olgierd Geblewicz
Akademia Morska w Szczecinie to kolejna zachodniopomorska uczelnia, która inwestuje w sektor naukowo-badawczo-rozwojowy. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie powstaje Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Budynek już stoi. Wkrótce jego środek wypełnią specjalistyczne urządzenia. W towarzystwie rektora uczelni prof. Wojciecha Ślączki postępom prac na budowie przyglądał się w środę, 31 marca 2021 roku, marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Budowa CEOP-u ruszyła w styczniu 2019 r. Stało się tak, bowiem w październiku 2018 r. umowę wsparcia inwestycji podpisali marszałek Olgierd Geblewicz oraz rektor prof. Wojciech Ślączka. Akademia Morska w Szczecinie – to obok Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Politechniki Koszalińskiej – trzecia uczelnia w regionie, która zdecydowała się skorzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, by rozwijać publiczną infrastrukturę badawczą. Wszystko po to, aby współpracować z przedsiębiorcami i oferować im efekty swoich prac naukowych związanych z regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej, drzewnej czy chemicznej. 
– Powstające Centrum to bardzo dobre wieści dla Pomorza Zachodniego, a Akademia Morska to nasz sprawdzony partner wśród uczelni. Kiedy patrzę na trwająca budowę CEOP jestem przekonany, że zakontraktowaliśmy jeden z kluczowych projektów, jeżeli chodzi o Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej – przekonywał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. – Będzie to ośrodek ze specjalistycznymi stanowiskami laboratoryjnymi, które połączą różne dziedziny badawcze z obszaru gospodarki morskiej, m.in. inżynierię ruchu morskiego, systemy pozycjonowania, manewrowanie statkiem czy nawigację satelitarną – dodawał Olgierd Geblewicz.

Dofinansowanie UE w wysokości 18 mln zł uczelnia przeznaczyła na wdrożenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w obszarze gospodarki morskiej. W tworzonym Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających prowadzone będą badania dotyczące transportu, logistyki, prognozowania kartograficznego, górnictwa morskiego czy wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych.
– Ten flagowy projekt i największa inwestycja akademicka w regionie od lat pozwoli naszym badaniom wejść na wyższy poziom. Będziemy mogli prowadzić tu zaawansowane prace m.in. pozycjonujące jednostki, „pracujące" w wodzie: na powierzchni, w toni morskiej i dnie. CEOP dopasuje swoje usługi do potrzeb rynku oraz potrzeb przedsiębiorców. Dzięki realizacji inwestycji będziemy mogli konkurować z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oferującymi podobne rozwiązania – wyjaśniał rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka.

CEOP w Szczecinie będzie dysponować najnowocześniejszą aparaturą w Europie. Jego funkcją wyróżniającą będzie też szeroki dostęp do wyników badań poprzez technologię ICT i możliwość realizacji badań przez użytkowników zewnętrznych. W Centrum powstaną wielkoskalowe modele redukcyjne statków –  prościej ujmując: miniatury statków, które pozwolą prowadzić obserwacje odnoszące się później do funkcjonowania statków w praktyce.

Powstanie ośrodka możliwe jest dzięki wsparciu RPO WZ 2014-2020 w  ramach Osi 1 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej”. Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających ma zostać uruchomione do końca 2021 roku.