W środę (21 grudnia) w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie została podpisana umowa, dzięki której do Szpitala trafią specjalne środki w ramach programu REACT-EU
Specjalne środki REACT-EU trafią do Koszalina. Fundusze dedykowane działaniom naprawczym wynikającym z pandemii COViD-19 pomogą Szpitalowi Wojewódzkiemu. Placówka zakupi sprzęt i zmodernizuje przestrzenie dla pacjentów kardiologicznych. W środę, 21 grudnia 2022 roku umowę gwarantującą przekazanie eurofunduszy podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor Andrzej Kondaszewski. Placówka zakupi za przekazane 4 mln złotych sprzęt i zmodernizuje przestrzenie dla pacjentów kardiologicznych.
 
Modernizację zaplanowano w pracowni hemodynamiki na Oddziale Kardiologicznym. Remont nie tylko poprawi stan techniczny pomieszczeń, ale pozwoli również na uruchomienie drugiego gabinetu diagnostyki i leczenia zaburzeń hemodynamicznych. W odnowionych przestrzeniach pojawi się nowa aparatura.

To głównie kardioangiograf wraz z zestawami komputerowymi niezbędnymi do jego obsługi. Dzięki tym zmianom skróci się czas oczekiwania pacjentów na realizację świadczeń kardiologicznych, poprawi się skuteczność leczenia schorzeń kardiologicznych, w tym pacjentów pocovidowych oraz lepsza będzie opieka koordynowana nad pacjentem z problemami kardiologicznymi.
– To dodatkowa pula środków z Unii Europejskiej, które mają służyć poprawie jakości i dostępności działań naprawczych po pandemii Covid – 19 – mówił Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa. – To dodatkowe miliony, które w tym konkretnym przypadku posłużą modernizacji Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Te 4 miliony złotych to 100-procentowe dofinansowanie, a więc nie jest potrzebny wkład własny Szpitala.

– Środki przekazane dla Szpitala w tym trudnym okresie doceniamy jeszcze bardziej – przyznał Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. – Pozwolą one na otwarcie drugiej Pracowni Hemodynamiki, która zwiększy dostępność i skuteczność realizowanych świadczeń w zakresie chorób układu naczyniowego, jeżeli chodzi o mięsień sercowy. To poprawi i skróci czas oczekiwania na realizację badań. Będziemy mieć szybciej zdiagnozowanego pacjenta. Polepszy to zakres opieki nad pacjentem kariologicznym w oparciu o współpracę z Poradnią Kardiologiczną. To bardzo ważne, zwłaszcza, że dług zdrowotny w kardiologii w pandemii wzrósł o ok. 45%. Zwiększyła się liczba przypadków, wymagających diagnostyki i leczenia pod względem schorzeń kardiologicznych. W naszym Szpitalu wykonuje się ok. 1700 koronarografii, ok. 1000 angioplastyk i ok. 500 ostrych zespołów wieńcowych. Wykonujemy zabiegi ablacji, które wykonuje niewiele ośrodków w Polsce. Nie ma drugiego takiego ośrodka w województwie, lepszego i z większym doświadczeniem.
 
Dyrektor Andrzej Kondaszewski podkreślił też konieczność uruchomienia w Szpitalu Oddziału Kardiochirurgii, do czego placówka jest przygotowana.
 
Projekt wpisuje się w założenia 11 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 dedykowanej wsparciu sektora ochrony zdrowia w kontekście pandemii COViD-19. Wcześniej po takie eurofundusze sięgnęły już inne lecznice podległe samorządowi województwa. Unijna pomoc trafiła do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy czy Szpitala w Gryficach.
 
Termin realizacji inwestycji jest przewidziany do końca przyszłego roku