Serdecznie zachęcamy do podzielenia się Państwa opinią na temat odbytej konsultacji telefonicznej, mailowej, osobistej z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim. Zajmie to tylko 3 minuty, a nam pomoże dostosować usługi do Państwa oczekiwań.

Wypełnij ankietę

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie zachodniopomorskim oferuje dla Państwa bezpłatne:

  • spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty, prelekcje - informacje o aktualnych wydarzeniach dostępne są tutaj,
  • mobilne punkty informacyjne FE w woj. zachodniopomorskim - lista wydarzeń,
  • dyżury całodzienne FE w woj. zachodniopomorskim - lista wydarzeń,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • informacje dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich przy realizacji, rozliczaniu projektów.

 

Klauzule informacyjne:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo 

Informujemy również, że Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy nr DKP/BDG-II/PTFE/16/23 z dnia 26.06.2023 r., w celu kontroli, badań jakości obsługi, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich będzie przetwarzać Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania znajdują się pod adresem https://rpo.wzp.pl/sites/default/files/klauzula_informacyjna_ministra_funduszy_i_polityki_regionalnej.pdf

 

FACEBOOK - GPIszczecin

 

Napisz do nas:

pife.szczecin@wzp.pl

Godziny pracy punktu:

Pon. 7:30-17:30
wt.- pt. 7.30 - 15.30

W przypadku wizyty osobistej zachęcamy do jej wcześniejszego umówienia. 

Telefony do konsultantów: 

91 452 8906, 91 452 8907, 91 452 8900.

 

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat tego, kto starać się będzie o wsparcie? Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd.? Będziesz musiał wskazać w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski? Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć? Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

Jeśli chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Tobie dotację, kto realizuje projekt? (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto musimy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski).

Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

 

UWAGA

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy ani Centralnej Jednostki ds. PPP (CJPPP) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin