Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SK-RPO) jest dokumentem określającym podstawowe warunki i procedury prowadzenia na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działań informacyjnych i promocyjnych w regionie. W podstawowych założeniach nawiązuje do zapisów Strategii Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Wersja 3.0 obowiązująca od 23.11.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 udostępnia zaktualizowaną Strategię Komunikacji Programu Regionalnego (SK-RPO) w wersji 3.0

Pozostałe dokumenty