Statystyka osie

Wartość ogółemIlośc projektów
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
475 694 740
158
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
532 224 287
184
RPO
3
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
70 520 863
37
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
269 134 705
63
RPO
5
Zrównoważony transport
370 773 660
28
RPO
6
Rynek pracy
211 401 298
130
RPO
7
Włączenie społeczne
72 208 920
72
RPO
8
Edukacja
135 338 683
209
RPO
9
Infrastruktura publiczna
86 313 121
25
RPO
10
Pomoc techniczna
139 727 194
36