Termin:

07.09.2023
, godz.
11:00 - 12:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 23.08.2023

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie zaprasza na bezpłatne webinarium: ,,Fundusze Europejskie na współpracę transgraniczną. Fundusz Małych Projektów Interreg VI A''.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są  przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  do dnia 6 września 2023 r. do godz. 14:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Kiedy?

07.09.2023 r.  godz. 11:00 - 12:00

Gdzie?

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie internetowej ZOOM. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  tj. 07 września 2023 r. 

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy:

 • jednostki administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami im podległymi, a także stowarzyszenia JST,
 • zrzeszenia i organizacje turystyczne, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne,​
 • instytucje sportu i kultury, w tym biblioteki, muzea, ośrodki sportu i rekreacji,
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 

       Program Webinarium

 • 11:00 - 11:05 Powitanie uczestników, przedstawienie programu spotkania,
 • 11:05 - 11:15 Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Partnerstwa Publiczno -Prywatnego, 
 • 11:15 - 11:33  Cel Szczegółowy 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” (Prelegent - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania),
 • 11:35 - 11:55 Cel szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania” - (Prelegent - Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.),
 • 11:55 - 12:00 Pytania o odpowiedzi. 

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Infolinia: 800 34 55 34 lub 91 452 8906, 91 452 8907, 91 452 8911.
e-mail: pife.szczecin@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.