Termin:

30.08.2022
, godz.
12:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 09.08.2022

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Centrum Inicjatyw Gospodarczych zaprasza na bezpłatne webinarium: „Akademickie Piątki Przystani Nauki”

które odbędzie się 30 sierpnia br. w godz. 12.00 – 13.00 na platformie internetowej ZOOM.

Osoby zainteresowane uczestnicztwem proszone sa o przesłanie przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 29 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Kiedy?

30 sierpnia 2022 r. w godz. 12:00 – 13:00.

Gdzie? 

Spotkanie zostanie poprowadzone na platformie internetowej ZOOM. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia. Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Dla kogo?

Dla naukowców i kadry dydaktycznej zachodniopomorskich uczelni publicznych

Program webinarium

  • 12:00-12:05 Powitanie uczestników. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (Przedstawiciel PIFE)
  • 12:05-12:10 Centrum Inicjatyw Gospodarczych. (Przedstawiciel CIG)
  • 12:10-12:40 Przedstawienie projektu „Akademickie Piątki Nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. (Przedstawiciel operatora projektu - LechaA)
  • 12:40-13:00 Pytania i odpowiedzi. Dyskusja. 

Organizatorzy webinarium

Centrum Inicjatyw Gospodarczych Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
Centrum Biurowe Maris, pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin
tel./faks: +48 91 432 96 96
e-mail: cig@wzp.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.