Termin:

07.12.2016
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 21.11.2016

Informacje o spotkaniu

Ze względu na specyficzne potrzeby naszych beneficjentów w różnych częściach Pomorza Zachodniego, postanowiliśmy nieco zmienić znaną już formułę spotkań z cyklu Środy z Funduszami dla... Od teraz każdy z Punktów Informacyjnych będzie podejmował inny temat. Plany na grudzień są następujące:

 • Szczecin: Środa z Funduszami na rozwój przedsiębiorczości 
 • Koszalin: Środa z funduszami dla start-upów 
 • Gryfice: Środa z Funduszami na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Pyrzyce: Środa z Funduszami na założenie działalności gospodarczej
 • Szczecinek: Środa z funduszami na rozwój przedsiębiorczości 

Termin i miejsce spotkania

Spotkania odbędą się 7 grudnia 2016 r. (środa), godz. 10.00-13.00 w:

 • Szczecinie: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b
 • Koszalinie: Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2, Koszalin
 • Gryficach: Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach, Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, Gryfice
 • Pyrzycach: Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, Pyrzyce
 • Szczecinku: Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku, Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, Szczecinek
   

Rejestracja na spotkanie prowadzona będzie od 23 listopada br. Aby wziąć udział w spotkaniu proszę przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail Punktu Informacyjnego, który odpowiada za organizację szkolenia w wybranej przez Państwa lokalizacji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizatorzy spotkań

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy poszczególnych Punktów Informacyjnych:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl
LPI Koszalin, tel. 94 31 77 407, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl
LPI Gryfice, tel.  91 384 64 50, e-mail: lpi@gryfice.pl
LPI Pyrzyce, tel. 91 88 11 302, e-mail: lpi@pyrzyce.pl
LPI Szczecinek, tel. 94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Program spotkań 

Szczecin i Szczecinek: Środa z Funduszami na rozwój przedsiębiorczości

 • 9:50 - 10:00    Rejestracja uczestników spotkania.
 • 10:00 – 10:30    Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.
 • 10:30 – 11:45    Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorstw
 • 11:45 – 12:00    Przerwa
 • 12:00 – 13:00    Wsparcie w ramach instrumentów zwrotnych
 • 13:00    Podsumowanie i dyskusja
   

Koszalin: na startupy

 • 9:50 - 10:00    Rejestracja uczestników spotkania.
 • 10:00 – 10:30    Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.
 • 10:30 – 11:45    Wsparcie ukierunkowane na start-upy
 • 11:45 – 12:00    Przerwa
 • 12:00 – 13:00    Instrumenty wsprcia dla rozwoju przedsiębiorczości
 • 13:00    Podsumowanie i dyskusja.

Gryfice: Środa z Funduszami - wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój 

 • 10.00- 10.15 Rejestracja Uczestników
 • 10:15- 10.45 Blok I – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego OŚ VI Rynek Pracy
 • 10:45- 11.15 Blok II- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj
 • 11:15 – 11:30 Przerwa
 • 11.30 – 12.00 Blok III – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 • 12:00 – 12:15 Przerwa
 • 12:15 – 13.00 Blok IV – Instrumenty zwrotne / sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne

Pyrzyce: Środa z Funduszami na założenie działalności gospodarczej

 • 10.00- 10.15 Rejestracja Uczestników
 • 10:15- 10.45 Blok I – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego OŚ VI Rynek Pracy
 • 10:45- 11.15 Blok II- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj
 • 11:15 – 11:30 Przerwa
 • 11.30 – 12.00 Blok III – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 • 12:00 – 12:15 Przerwa
 • 12:15 – 13.00 Blok IV – Instrumenty zwrotne / sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne