Termin:

28.02.2020
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 07.02.2020

Uwaga! Zmianie ulega miejsce spotkania, odbędzie się ono w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, w sali 308 na III p.

Informacje o Spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w Szczecinie „Powrót do pracy opiekunów dzieci do lat 3”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

28 lutego 2020 r.  godz. 10:00- 12.30

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin (wejście od ulicy Grodzkiej).

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 planujących powrót bądź wejście na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka.

Program spotkania

  • 9:50 – 10:00 Rejestracja uczestników spotkania.
  • 10:00 – 10:15 Powitanie uczestników, przedstawienie planu oraz Organizatorów spotkania.
  • 10:15 – 11:30 Omówienie zakresu wsparcia w ramach projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”.
  • 11:30 – 12:15 Wsparcie opiekunów dzieci do lat 3 poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc w żłobkach, klubikach dziecięcych lub u opiekuna dziennego.
  • 12:15 – 12:30 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.