Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego informuje, iż w dniu 04.01.2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana dokumentacja konkursowa w ramach naborów:

  • RPZP.02.11.00-IP.01-32-K01/16,
  • RPZP.03.05.00-IP.01-32-K01/16,
  • RPZP.03.06.00-IP.01-32-K01/16.

Zmiany w Regulaminach zostały przedstawione w pliku załączonym do dokumentacji konkursowej „Rejestr zmian dokumentacji konkursowej …”

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zmianie uległ numer naboru oraz zostały zaktualizowane następujące załączniki:

  • Załącznik nr 1 do Regulaminu -Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania,
  • Załącznik nr 6 do Regulaminu Instrukcja przygotowania studium wykonalności.

Linki