Regulamin Komisji Oceny Projektów WWŚRPO dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych do Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO w ramach naborów organizowanych przez Instytucję Zarządzającą. Niniejszy dokument określa zasady wyboru oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.