Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym udostępnia w dniu 27.04.2016 r. zaktualizowaną dokumentację konkursową dla naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-001/16. Szczegółowy zakres zmian odzwierciedlony został w opublikowanym na stronie rejestrze zmian do regulaminu. 

Link: