Rewitalizacja w Rzyszczewie zakończona sukcesem
Dobiegła końca rewitalizacja w Rzyszczewie koło Sławna. Projekt, który został podzielony na etapy, wsparły unijne fundusze przekazane przez Urząd Marszałkowski. Efektem wspólnych działań jest powstanie Centrum Integracji Społecznej, przebudowa drogi lokalnej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych. Uroczysta prezentacja nowych przestrzeni, z udziałem wójta Ryszarda Stachowiaka oraz wicemarszałka województwa Tomasz Sobieraja, odbyła się w piątek, 24 września 2021 roku.
 
Samorząd Gminy Sławno należy do rewitalizacyjnych liderów w regionie.
 
– Rzyszczewo to jeden z kilku projektów kompleksowych modernizacji przestrzeni publicznych realizowanych z mocnym zastrzykiem unijnych funduszy. Dziś wspólnie podziwiamy efekty przeprowadzonych rewitalizacji. Z pewnością robią ogromne wrażenie – powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Dzięki podjętych wysiłkom przez władze gminy i partnerów m.in. wspólnoty mieszkaniowe i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko, udało się zbudować siedzibę dla Centrum Integracji Społecznej, zagospodarować przylegający do obiektu teren, zmodernizować drogę lokalną 1700028Z oraz drogę osiedlową, przebudować chodnik wzdłuż drogi powiatowej, a termomodernizację przeszły budynki mieszkalne pod adresami: Ryszczewo 37 i Ryszczewo 40. 
 
Koszt inwestycji – prowadzonej od czerwca 2019 roku – wyniósł blisko 4,2 mln zł. Unijne dofinansowanie przekazane przez Urząd Marszałkowski to ponad 3,2 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt wpisał się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W obecnej perspektywie unijnej Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.
 
Rzyszczewo to jedna z kilku miejscowości w gminie Sławno, gdzie z pomocą Unii Europejskiej publiczne przestrzenie zyskają drugie życie. Rewitalizacją objęto bowiem jeszcze inne wsie. To Bobrowice, Kwasowo, Noskowo i Smardzewo. W sumie na ten cel lokalne władze przeznaczyły 17 mln zł, z czego unijne wsparcie to blisko 14 mln zł.
 
Inwestycja to także świetny przykład połączenia działań rewitalizacyjnych z ekonomią społeczną. Gmina Sławno pozyskała również środki z RPO WZ na działania społeczne, a konkretnie na zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych. To dwa projekty, których dofinansowanie wynosi w sumie ponad 3,3 mln zł.  Dzięki tym działaniom organizowane są kursy zawodowe odpowiednio dobrane  do predyspozycji uczestników oraz tematyczne warsztaty podnoszące kwalifikacje, m.in. z konserwacji terenów zielonych, prac remontowo-budowlanych, gastronomiczne. Docelowo do września 2023 r. wsparciem zostanie objętych ponad sto osób.