Program dla Pomorza Zachodniego wysłany do Komisji Europejskiej
Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, uwzględniający ostateczny efekt negocjacji, już w Komisji Europejskiej. Czekamy na ostateczną akceptację z Brukseli. – W oczekiwaniu na decyzję nie zwalniamy tempa i pracujemy nad przygotowaniem dokumentów i odpowiednich procedur – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Dokument, ze wszystkimi załącznikami został przekazany do Komisji Europejskiej pod koniec października, przy pomocy systemu SFC2021. Wszystko po to, by jeszcze w 2022 roku została wydana decyzja zatwierdzająca program. To z kolei umożliwi w kolejnym roku uruchomienie programu – ogłoszenie naborów na projekty i przyznanie wsparcia nowym przedsięwzięciom rozwijającym Pomorze Zachodnie.
 
– Negocjacje z Komisją Europejską nowych funduszy UE  dla Pomorza Zachodniego nie należały do łatwych. Ale jako region, jesteśmy na ostatniej prostej do ogłoszenia nowych naborów i konkursów. Zakładamy, że do końca roku  nastąpi zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską. W oczekiwaniu na decyzję nie zwalniamy tempa i pracujemy nad przygotowaniem dokumentów i odpowiednich procedur – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Kształt przekazanego programu do Komisji Europejskiej został wypracowany we współpracy z wieloma środowiskami i gremiami w zgodzie z zasadą partnerstwa. Partnerzy z poziomu samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, partnerzy społeczno-gospodarczy, partnerzy reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje badawcze i uczelnie zaangażowani zostali w prace nad określeniem zakresu i kierunków interwencji FEPZ na bardzo wczesnym etapie prac – na długo przed przyjęciem projektu FEPZ i skierowaniem go do konsultacji społecznych.
 
Alokacja programu ma wynieść blisko 1,7 miliarda euro.