Dostępne 2417 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 69.0

30.01.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda V

26.01.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naboru wniosków na rok 2023

13.01.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Kosmos na wyciągnięcie ręki

12.01.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Informacja dotycząca zakończenia naboru wniosków dla Działania 6.8

11.01.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda w ramach Działania 6.8

30.12.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony