Na tej stronie znajdziesz aktualny harmonogram naborów wniosków, ogłaszany regularnie przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Dokument będzie okresowo aktualizowany. Umożliwia śledzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym przewidzianych do ogłoszenia w 2019 roku

Wersja obowiązująca od 17.09.2019

Aktualizacja harmonogramu konkursów przyjęta 17 września 2019 r. uchwałą nr 1643/19 Zarządu Województwa  zakłada wprowadzenie zmiany polegającej na wykluczeniu 7 typu projektu w ramach działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Jednocześnie doprecyzowano że w planowanym konkursie w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków dopuszczone zostają tylko typy projektów 1 i 2.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
94.31 KB

Pozostałe dokumenty