Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.
Nazwa beneficjenta:

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

768 149.99
Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie.
Nazwa beneficjenta:

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.

170 085.00
Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy ekonomicznej w Wałczu
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIEJSKA WAŁCZ

484 519.01
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

11 117 657.14
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 507,5 kW na dachach budynków firmy EkoDarPol w Dębnie
Nazwa beneficjenta:

ZBIGNIEW ZUBALA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE "EKODARPOL"

1 900 171.18
Aktywizacja zawodowa osób o niskich kwalifikacjach z gminy Choszczno
Nazwa beneficjenta:

PROJECT HUB SP. Z O.O.

333 432.50
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT STARGARDZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE

2 325 619.00
LEŚNA PĘTLA PRZYGÓD I TAJEMNIC W MIELNIE
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIELNO

523 307.79
Kraina Montessori - przedszkole dla 18 dzieci z terenu gminy Barlinek
Nazwa beneficjenta:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE MONTESSORI SCHOOL BARLINEK JOLANTA MARIA RYBARCZYK

467 137.25
Klub pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA POD ANIOŁEM

944 208.75

Strony