Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywna integracja w powiecie gryfińskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI

878 940.00
Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach
Nazwa beneficjenta:

GMINA POLICE

2 510 665.29
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 951 808.95
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim - II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE

1 056 496.33
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie
Nazwa beneficjenta:

MIASTO DARŁOWO

1 100 948.47
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno
Nazwa beneficjenta:

GMINA TRZEBIATÓW

2 081 589.77
SP Kunowo na rzecz nowoczesnej edukacji
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA SPOŁECZNY MORZYCZYN

294 514.00
Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo.
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

178 721.16
Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności
Nazwa beneficjenta:

GMINA GRYFINO/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE

355 121.57
Instalacja fotowoltaiczna dla firmy SAS Polska Sp. z o.o.
Nazwa beneficjenta:

SAS POLSKA SP. Z O. O.

87 975.00

Strony