Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności
Nazwa beneficjenta:

MIASTO SZCZECINEK

2 064 213.40
Przebudowa i modernizacja Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej - modernizacja i rozbudowa Wydziału Pralnia.
Nazwa beneficjenta:

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, KOŁO W SZCZECINIE

1 407 812.77
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino
Nazwa beneficjenta:

GMINA RĄBINO

226 083.00
"Biznesowy Event Morski" jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie
Nazwa beneficjenta:

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.

153 956.25
Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo.
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOŁCZKOWIE

347 192.46
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

433 500.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SŁAWIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE

2 065 252.20
ŻŁOBEK "MIŚ" - SZANSĄ NA AKTYWNY POWRÓT DO PRACY MAMY I TATY
Nazwa beneficjenta:

"B-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 563 951.14
Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych – etap I: miejscowość Żółwia Błoć
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI

2 704 428.10
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Warnice na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”
Nazwa beneficjenta:

GMINA WARNICE

272 124.37

Strony