Wersja 67.0 obowiązująca od 02.11.2022 do 20.11.2022

2 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1674/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 67.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje przesunięcie 5 500 000 euro z  działania 5.1  Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) do działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych.