Termin:

22.08.2017
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 31.07.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kiedy?

  • 22 sierpnia 2017 r., w godz. 9:00-16:00 

Gdzie?

  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie wniosku o płatność.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 14 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00, na adres aleksandra_szczesna@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl