Termin:

30.03.2017
, godz.
10:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 15.03.2017

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Wydziałem Wdrażania RPO zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RPO WZ na lata 2014-2020.

Kiedy i gdzie?

 • 30 marca 2017 r., w godz. 10:30-13:30, City Box  Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 14

Cel spotkania:

 • omówienie założeń konkursu dla Działań 1.5

 • przedstawienie oferty Sieci PIFE. 

Dla kogo?

Spotkanie informacyjne skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 29 marca br.., do godz. 12:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizator spotkania

 • LPI Koszalin, tel. 94 31 77 407, al. Monte Cassino 2, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl
 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin

Program spotkania

 • 10:30-10:40    Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia
 • 10:40-11:30    Główne założenia konkursu dla Działania 1.5
 • 11:30-11:45    Przerwa
 • 11:45-12:30    Procedura wyboru projektów
                       Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 1
 • 12:30-12:45    Przerwa
 • 12:45-13:30    Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5 cz. 2