Termin:

26.02.2015
, godz.
1:00 - 3:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.02.2015

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu będzie można się dowiedzieć, jakie są możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Organizatorem Mobilnego Punktu Informacyjnego jest

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4,

tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303

e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Dla kogo

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Warnice

Program spotkania

Konsultacje w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmują m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.