Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 69.0

30.01.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda V

26.01.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków
9 lut

Najdłuższa promenada w Polsce jest w Kołobrzegu. Inwestycja z mocnym wsparciem funduszy europejskich

24.01.2023 Wydarzenia Wydarzenia

13 mln zł dla Szpitala „Zdroje”. Na dostosowanie do nowych potrzeb epidemiologicznych

23.01.2023 Wydarzenia Wydarzenia

ZCO podnosi standardy opieki onkologicznej. Ponownie pomoże program REACT-UE

16.01.2023 Wydarzenia Wydarzenia
23 sty

Harmonogram naboru wniosków na rok 2023

13.01.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Kosmos na wyciągnięcie ręki

12.01.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Informacja dotycząca zakończenia naboru wniosków dla Działania 6.8

11.01.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony