Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym udostępnia w dniu 01.03.2016 r. zaktualizowaną dokumentację konkursową dla naboru nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-010/16. Szczegółowy zakres zmian odzwierciedlony został w opublikowanym na stronie rejestrze zmian do regulaminu. 

Link: