Wiadomości

Szkolenia

Łączna wartość projektów:
2 363 337 471.15
pln
Wydatki kwalifikowalne:
2 070 768 929.96
pln
Dofinansowanie:
1 599 150 882.74
pln
Zobacz Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno

Sukcesy projektów 2014-2020

Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno
Dofinansowanie z EU:
1 903 292.93
pln
Wartość projektu:
2 811 729.39
pln

Zobacz projekt