Wersja obowiązująca od 09.08.2016 do 12.09.2016

9 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 1262/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

 

Aktualna wersja Harmonogramu zakłada:

1.       przesunięcie naboru dla działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe na 2017 r.

2.       wprowadzenie dodatkowych konkursów w ramach działań:

-         6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-         7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej TYP 1,

-         7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej TYP 2.

3.       wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 30 listopada 2016 r. w ramach działaniach:

-         2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej,

-         2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,

-         2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Załączniki

application/pdf
1.23 MB