Wersja obowiązująca od 03.02.2016 do 28.06.2016

3 lutego 2016 r. uchwałą nr 163/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

Aktualna wersja Harmonogramu zakłada:

  1. dodanie 2 typu projektu (Zachowanie walorów krajobrazowych) w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu oraz zwiększenie alokacji.

Załączniki

application/pdf
Harmonogram naborów wniosków

(Wersja obowiązująca od 03.02.2016)

442.46 KB