Wersja obowiązująca od 14.01.2016 do 02.02.2016

14 stycznia 2016 r. uchwałą nr 21/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Programu Regionalnego na 2016 rok.

Aktualna wersja Harmonogramu zakłada:

  1. zmianę alokacji na dofinansowanie projektów dla naboru w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumentu aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej Typ3: Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych;
  2. zmianę terminu zakończenia naboru w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej;
  3. wskazanie alokacji oraz terminów: ogłoszenia, rozpoczęcia i zakończenia naboru w ramach działania 9.1 Infrastruktura zdrowia Typ projektu 1: Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia – dodanie konkursu, ograniczonego do projektów z zakresu usług opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej;
  4. zmianę terminów: ogłoszenia, rozpoczęcia i zakończenia naboru w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Załączniki

application/pdf
Harmonogram naborów wniosków

(Wersja obowiązująca od dnia 14.01.2016 r.)

217.84 KB