Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Promocja innowacyjnego produktu firmy ROMEX sp. z o.o. - cysterny do mleka wyposażonej w nowy układ pomiarowy szybkiej wydajności – FS-RX-60 oraz nowy układ rejestracji – poprzez ekspansję na rynki zagraniczne
Nazwa beneficjenta:

ROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

149 982.50
Podniesienie konkurencyjności firmy Sup4Nav poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego
Nazwa beneficjenta:

SUP4NAV SP. Z O.O.

149 999.50
Ekspansja firmy EHRLE Sp. z o.o. na nowy rynek zagraniczny
Nazwa beneficjenta:

EHRLE SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

150 000.00
Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy
Nazwa beneficjenta:

GMINA OSINA

150 771.30
Instalacja fotowoltaiczna na dachu hali produkcyjnej
Nazwa beneficjenta:

"SPIN - BOBKO I STANIEWSKI" SPÓŁKA JAWNA

150 991.45
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ dla Zakładu Produkcyjno-Handlowego Beńko Roman W WIERZCHOWIE
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY BEŃKO ROMAN

151 649.32
"Biznesowy Event Morski" jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie
Nazwa beneficjenta:

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.

153 956.25
Rozwijamy kompetencje kluczowe!
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT PROMOCJA POSTĘP

156 951.25
Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych
Nazwa beneficjenta:

GMINA BOBOLICE

161 778.00
„Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Złocieńcu”
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOCIEŃCU

162 248.00

Strony