Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

40 648.97
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2015 roku
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

42 429.89
Opracowanie technologii powierzchniowego nanoszenia cienkich warstw materiałów hydrofobowych w celu poprawy odporności na bezpośrednie oddziaływanie wody na tektury faliste i produkowane z niej opakowania
Nazwa beneficjenta:

OPAK LEOPOLD PĄCZKA SPÓŁKA JAWNA

42 500.00
Skanowanie geometrii kołnierza adhezyjnego przy odbudowie przed procesem laminowania na łopacie LM 58,7
Nazwa beneficjenta:

"LM WIND POWER BLADES (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

42 500.00
Badanie nad technologią opracowania innowacyjnej mieszanki do produkcji wyrobów betonowych przy udziale kruszyw recyklingowych
Nazwa beneficjenta:

ADAM DZIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HYDROBUD"

42 500.00
Opracowanie receptury i technologii stosowania biokomponentów do produkcji innowacyjnych lakierów o właściwościach ekologicznych
Nazwa beneficjenta:

KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O. O.

45 000.00
Rozwój Przedsiębiorstwa Forest Sp. z o.o poprzez eksport
Nazwa beneficjenta:

FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

45 187.50
Automatyzacja procesu produkcji okładów borowinowych
Nazwa beneficjenta:

BENETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

49 300.00
Interaktywny system do doboru suchej przepompowni ścieków oparty o sparametryzowaną dokumentację 3D
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

49 810.00
Wprowadzenie do oferty nowych odbojnic z wykorzystaniem innowacyjnych technologii materiałowych i obliczeniowych. Etap I - analiza potencjału za pomocą zakupu usługi badawczo - rozwojowej od jednostki naukowej.
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH - REMIGIUSZ CHEŁCHOWSKI

49 980.00

Strony