Lista projektów

Tytuł projektusortuj malejącoDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE

1 868 966.67
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim - II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE

1 056 496.33
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH

1 967 100.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim - II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH

1 366 673.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE

2 452 882.90
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim – II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE

1 435 657.80
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KAMIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENIU POMORSKIM

1 644 553.01
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KAMIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENIU POMORSKIM

1 006 006.99
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

4 434 680.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin-II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

2 823 160.00

Strony