Lista projektów

Tytuł projektusortuj malejącoDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SZCZECINECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINKU

3 129 347.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SŁAWIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE

2 334 154.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁCZU

1 554 099.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim (III)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŁOBESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOBZIE

1 827 579.00
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Ostrowice
Nazwa beneficjenta:

GMINA OSTROWICE

878 005.80
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno
Nazwa beneficjenta:

GMINA WĘGORZYNO

878 005.80
Aktywizacja zawodowa osób o niskich kwalifikacjach z gminy Choszczno
Nazwa beneficjenta:

PROJECT HUB SP. Z O.O.

333 432.50
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - szkolenie na magazyniera.
Nazwa beneficjenta:

WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

635 337.50
Aktywna integracja szansą na zatrudnienie
Nazwa beneficjenta:

GMINA DRAWNO

331 300.00
Aktywna integracja w Gminie Goleniów
Nazwa beneficjenta:

GMINA GOLENIÓW

1 139 748.75

Strony