Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Zastosowanie OZE - ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Drawa w Starym Drawsku
Nazwa beneficjenta:

CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ

85 250.00
Kompleksowy program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Resko
Nazwa beneficjenta:

GMINA RESKO

85 000.00
Opracowanie technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenie ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu.
Nazwa beneficjenta:

MINERALICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

83 300.00
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34kWp na terenie RZOO w Sianowie.
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

82 753.64
Opracowanie technologii wykrywania wad powierzchniowych na płytach kamiennych metodą termowizji aktywnej.
Nazwa beneficjenta:

WYROBY GRANITOWE WOŁCZYK SPÓŁKA JAWNA

82 195.00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
Nazwa beneficjenta:

GMINA BORNE SULINOWO

81 794.69
Badania nad możliwościami wykorzystania materiałów odpadowych (destrukt) do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych z udziałem chemicznych środków pozyskanych ze źródeł odnawialnych.
Nazwa beneficjenta:

"PRD NOWOGARD" SPÓŁKA AKCYJNA

79 050.00
Opracowanie innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Nazwa beneficjenta:

NEWCO SP. Z O.O.

79 050.00
Edukacja w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych zgodnie z zasadą równoważnego rozwoju na terenie Powiatu Świdwińskiego.
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI

78 981.63
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

76 664.49

Strony