Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW w Wałczu
Nazwa beneficjenta:

AGRIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 946 415.58
Podniesienie konkurencyjności firmy Abek Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów.
Nazwa beneficjenta:

ABEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 860 000.00
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW w Wałczu
Nazwa beneficjenta:

ENERGETYKA ODNAWIALNA WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 813 879.55
PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA "SUN & SAIL"

4 800 000.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

4 715 320.00
Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin.
Nazwa beneficjenta:

GMINA STARE CZARNOWO

4 629 660.74
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

4 620 393.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

4 434 680.00
Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie
Nazwa beneficjenta:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

4 399 656.67
Zakup nowych 6 sztuk niskoemisyjnych autobusów dla Kołobrzegu
Nazwa beneficjenta:

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

4 351 915.00

Strony