Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

8 098 178.91
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

7 976 212.73
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W STARGARDZIE
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

7 930 514.94
Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych.
Nazwa beneficjenta:

GMINA ŁOBEZ

7 224 999.97
Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

7 209 530.00
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2016 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

7 119 916.36
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI

6 843 890.56
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

6 662 275.74
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

6 553 059.51
Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji chusteczek nawilżanych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego - Etap I
Nazwa beneficjenta:

ABEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

6 351 078.21

Strony