Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

15 144 296.98
Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

14 848 815.59
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

14 087 755.80
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

13 689 425.31
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

13 400 000.00
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

11 117 657.14
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m.Sławno
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 752 632.18
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 439 463.83
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.

10 050 000.00
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 038 462.83

Strony