Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

9 359 654.22
Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Nazwa beneficjenta:

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9 660 932.43
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 038 462.83
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.

10 050 000.00
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 439 463.83
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m.Sławno
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 752 632.18
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

11 117 657.14
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

13 400 000.00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

13 689 425.31
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

14 087 755.80

Strony