Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego cystern i zbiorników transportowych do substancji płynnych wraz z podwoziami naczep ciężarowych ze stali nierdzewnej oraz układów pomiarowych do cieczy przy zastosowaniu autorskich rozwiązań technologicznych
Nazwa beneficjenta:

ROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 000 000.00
Wzrost konkurencyjności regionu Zachodniopomorskiego poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań hydrotechnicznych w Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym „HYDROBUD” Adam Dzik.
Nazwa beneficjenta:

ADAM DZIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HYDROBUD"

4 000 000.00
Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów – Etap II
Nazwa beneficjenta:

GMINA GOLENIÓW

4 000 000.00
Budowa zakładu produkcji worków foliowych
Nazwa beneficjenta:

RESACO SP. Z O.O.

4 000 000.00
Innowacyjne wielkogabarytowe szyby fasadowe.
Nazwa beneficjenta:

Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4 000 000.00
Budowa hali produkcyjnej i zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji nowatorskich systemów filtracji oraz urządzeń transportowych o dużej wydajności, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy AgrAlex Sp. z o.o. z Redła.
Nazwa beneficjenta:

AGRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 000 000.00
Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów
Nazwa beneficjenta:

GMINA SIANÓW

4 006 631.59
Zakup taboru niskoemisyjnego
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 098 776.50
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SZCZECINECKI

4 128 899.65
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

4 139 936.00

Strony