Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

3 616 438.37
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOSZCZNO

3 624 021.35
Utworzenie Centrum Przesiadkowego Koszalin – Wąwozowa w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE

3 740 000.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin IV.
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

3 791 782.00
Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej -Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego
Nazwa beneficjenta:

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

3 920 935.03
Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen
Nazwa beneficjenta:

TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 991 500.00
Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik poprzez dywersyfikację działalności
Nazwa beneficjenta:

ADAM DZIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HYDROBUD"

3 997 400.00
Budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

3 999 459.93
Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego oraz gięcia wielkogabarytowych blach i profili w firmie International Paint Service Sp. z o.o. w Szczecinie
Nazwa beneficjenta:

INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 999 514.48
„Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

3 999 997.08

Strony