Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SZCZECINIE

177 845.93
Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo.
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

178 721.16
Nowy zawód - nowe perspektywy
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA" FRIW"

180 375.00
Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

181 558.95
I my możemy i potrafimy
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

181 558.95
Chcę być lepszy – droga do dojrzałości
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

183 573.55
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na stacji paliw PB w Ustroniu Morskim
Nazwa beneficjenta:

DARIUSZ STEGIENTA "PB"

186 227.35
Razem odkrywamy
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

186 400.27
Chcemy lepiej, chcemy więcej.
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

186 918.04
Jak pączek w maśle
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE KULTURY I INTEGRACJI "IN TRACTU"

187 542.82

Strony