Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Budowa wolnostojącej naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na potrzeby firmy Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.
Nazwa beneficjenta:

WYROBY GRANITOWE WOŁCZYK SPÓŁKA JAWNA

170 442.00
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez "SUMARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa beneficjenta:

"SUMARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

172 220.00
„Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie”
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBIESZEWIE

174 592.54
Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej Nadodrzańskiego Domu Seniora
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE ZŁOTY WIEK

175 020.94
Montaż paneli fotowoltaicznych przez firmę Gastro Tour na potrzeby własne
Nazwa beneficjenta:

GASTRO -TOUR JAROSŁAW RUTA

175 100.00
"Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie INTERGAS Sp. z o.o."
Nazwa beneficjenta:

INTERGAS SP. Z O.O.

175 555.66
Wzrost wykorzystania OZE w woj. zachodniopomorskim poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej przez Laminer Sp. z o.o.
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE „LAMINER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

175 950.00
Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica
Nazwa beneficjenta:

GMINA DĘBNO

177 390.00
Przepis na życie
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, EDUKACJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM "EDUCARE"

177 415.91
Utworzenie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie
Nazwa beneficjenta:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE"

177 777.90

Strony