Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Wzrost kwalifikacji szansą na rozwój
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE KULTURY I INTEGRACJI "IN TRACTU"

165 790.00
Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOJNA

166 260.00
Instruktor praktycznej nauki zawodu - perspektywą dla kadr
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

166 875.00
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł dla "Budynek spopielania zwłok" - Weles Sp z o.o. Spółka Komandytowa
Nazwa beneficjenta:

WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

168 215.00
Naziemna instalacja o mocy 39,44 kW "COD POL" EXPORT IMPORT KAZIMIERZ DZUDZEWICZ
Nazwa beneficjenta:

"COD ­ POL" EXPORT ­IMPORT KAZIMIERZ DZUDZEWICZ

169 116.23
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez Przedsiębiorstwo Partner sp. z o.o. w Szczecinie w celu budowania gospodarki niskoemisyjnej regionu
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

169 150.00
Rozwój działalności spółki ,,Hydrogryf" poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaiczne
Nazwa beneficjenta:

HYDROGRYF SPÓŁKA Z O.O.

170 000.00
Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+"
Nazwa beneficjenta:

POWIAT PYRZYCKI

170 000.00
Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie.
Nazwa beneficjenta:

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.

170 085.00
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU

170 425.00

Strony