Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
Nazwa beneficjenta:

GMINA MASZEWO

20 808.00
Badania modelowe z zastosowaniem modeli MES (Metoda Elementów Skończonych) modelu projektowanej konstrukcji nośnej dźwigu
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ELWIKO STANISŁAW DROPIK

21 250.00
Projekt systemu kontroli wymiarowej podczas procesów wykonywania konstrukcji stalowych celem ograniczenia pracochłonności prac korekcyjnych
Nazwa beneficjenta:

FINOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

24 500.00
Realizacja strategii ekspansji na rynek Szwecji przez firmę Flash-Butrym sp.j.
Nazwa beneficjenta:

"FLASH-BUTRYM" SPÓŁKA JAWNA

25 151.11
Realizacja Strategii ekspansji na rynki zagraniczne przez firmę Świat Lodów Sp. z o.o. z Koszalina
Nazwa beneficjenta:

ŚWIAT LODÓW SP. Z O.O.

31 739.00
Stworzenie flokulantów na bazie chitozanu.
Nazwa beneficjenta:

"KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

33 065.00
Inwestycja w badania i rozwój : Analiza i opracowanie nowej technologii produkcyjnej kołnierzy i innych elementów metalowych
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH "PERFEKT SERVICE" SP. Z O.O.

34 000.00
Badania w zakresie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz budowy konstrukcji nośnej maszyny do lodów "FREZER" w oparciu o najnowsze trendy wzornicze
Nazwa beneficjenta:

"OSKAR" FIRMA HANDLOWA JAROSŁAW BĘĆKOWSKI

34 609.48
Remont, modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby instytucji zajmującej się realizacją zadań w ramach RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

35 802.82
Opakowania z powłoką antymikrobiologiczną dla przemysłu mleczarskiego/spożywczego.
Nazwa beneficjenta:

INTERPLASTIK SP. Z O.O.

39 678.00

Strony