Wersja 1.9 obowiązująca od 24.11.2016 do 16.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.9. Przedmiotowa wersja dokumentu obowiązuje dla naborów ogłoszonych od dnia 28 października 2016 r.