Wersja obowiązująca od 01.11.2020 do 30.11.2020

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie nadzwyczajnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.